Služba za epidemiologiju

Šef službe: Dr. Erdin Alajbegović

Služba za epidemiologiju

Zadaća i djelokrug rada Službe za epidemiologiju je:

Prevencija, kontrola i redukcija obolijevanja od infektivnih bolesti.Nadzor, rana detekcija i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja.Kontinuirana analiza epidemiološke situacij na području HNK.Da predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera.Da prati i proučava kretanje masovnih nezaraznih bolesti.Ustroj i vođenje javnozdravstvenih registara.Nadzor i ocjena provedbe programa imunizacije.Planiranje i nadzor provođenja preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje HNK.Planiranje i dijelom provođenje programa zdravstvenog vaspitanja u oblasti prevencije zaraznih bolesti.Sudjelovanje u obrazovanju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz područja javnog zdravstva.Sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.Kontinuirana komunikacija s javnošću i stručnom zajednicom.