Socijalna medicina

Socijalna medicina

Služba za socijalnu medicinu obavlja sljedeće poslove:


Prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva.Prati i analizira organizaciju zdravstvene zaštite.Provodi populaciona istraživanja u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva i prisustva faktora rizika kao i istraživanja zdravstvenog sistema.Učestvuje u izradi politika i strategija za zdravlje.Predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.Predlaže program mjera zdravstvene zaštite.Sudjeluje u izradi nomenklatura usluga i poslova zdravstvene zaštite.Prati i evaluira zdravstveno stanje i zdravstvenu zaštitu mladih.Prati i evaluira provođenje preventivno-promotivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite.Priprema, prati i evaluira programe zdravstvene zaštite stanovništva.Sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika.Vodi registre iz oblasti javnog zdravstva od interesa za HNK/Ž uključujući bolesti ovisnosti.Obavlja poslove planiranja, programiranja i evaluacije iz oblasni djelovanja.Priprema izvještaje i publikacije iz djelokruga svog rada.Sudjeluje u pružanju stručne pomoći federalnom i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo.