Oficijelna stranica Građevinske firme Željo Konjic

O NAMA

Firma “ŽELJO” d.o.o. Konjic , osnovana je 2007 godine sa sjedištem u Konjicu . adresa : Želježnička br. 28 , 88400 , Konjic , BiH Osnivač i 100 % vlasnik firme “ŽELJO” d.o.o. Konjic je mr.Ramiz Korić,dipl.građ.inž. Firma se bavi građevinskom i ugostiteljskom djelatnošću Građevinska djelatnost je raspoređena u 3 oblasti : 1. Građevinski radovi na rekonstrukciji i izgradnji stambenih i poslovnih objekata ( licenca vlasnika firme br.FL-4687/16 od 30.05.2016. god ,izvođenje građevinskih radova i nadzor)(izdavanje CERTIFIKAT-a za jednostavne građevinske radove, uklanjanja ,azbesta,betona,opeke,cigle,drveta i slično) /prilog referens lista građevinskih objekata koje je gradila firma Željo doo Konjic/ 2. Izgradnja i rekonstrukcija Želježničkih pruga ( licenca za obavljanje djelatnosti građenja /izvođenja radova gornjeg stroja želježničkih pruga br. UPI/03-19-2-233/21 od 24.06.2021. godine ) /prilog referens lista želježničkih radova koje je gradila firma Željo doo Konjic/ 3. Radovi u Njemačkoj i Holandiji na izgradnji optičkog kabla 5 G mreže Ugostiteljska djelatnost je zastupljena sa 3 restorana društvene ishrane u Konjicu : 1. Restoran “Igman” Konjic , restoran društvene ishrane u Namjenskoj industriji PD Igman dd Konjic 2. Restoran “Igman Vojna ” Konjic , restoran društvene ishrane u Namjenskoj industriji PD Igman dd Konjic 3. Restoran “Vrata Hercegovine” na magistralnom putu M-17 u mjestu “Bradina”

Ovdje možete preuzeti svu dokumentaciju, ovlaštenja i licence firme Željo d.o.o.